Bedrijfsstructurering

Bedrijfsstructurering

Met bedrijfsstructurering bedoelen we meestal herstructurering. Dat is op afzonderlijk hiërarchisch-, gedrags-, communicatie- en procesniveaus mogelijk. Het kan ook een diagonaal onderzoek in uw bedrijf omvatten.

Wanneer bedrijfsstructurering
Redenen tot een onderzoek in verband met (her)structurering van uw hele bedrijfsvoering en alles wat daarmee samenhangt of een deel ervan, kunnen zijn:

Aanpak van A tot Z
Wij kunnen u bij uw bedrijfsonderzoek en (her)structurering van dienst zijn door een volledig pakket te bieden met inventarisatie, in kaart brengen en uitvoering van dat wat nodig is.

Plan van aanpak
U kunt van ons de volgende werkwijze verwachten:

Door de gesprekken met u en de interviews met de medewerkers kennen wij uw bedrijf en haar processen al erg goed en behoorlijk gedetailleerd. Dat is een belangrijk voordeel bij het zetten van de volgende stappen.

In het herstructureringsplan kunnen de volgende acties noodzakelijk zijn:
-(o)verplaatsing van medewerkers op elk hiërarchisch niveau en/of
- aanpassing van bedrijfsprocessen en/of
- individuele coaching en/of
- teamtraining.
Houdt u rekening met een combinatie van genoemde vier punten.

Kosten
De kosten zijn geheel afhankelijk van uw doelstelling in combinatie met de bedrijfsbehoefte, het aantal medewerkers dat bij het onderzoek betrokken is en de uit te voeren vervolgacties.