Familie opstellingen

Familie opstellingen

 

Familie opstelling geschikt
Er zijn van die patronen die maar steeds terugkomen in je leven. En voor de zaken waar je in je dagelijks leven (nog steeds) geen antwoord op kon vinden, is de familie opstelling uitermate geschikt.

Een familie opstelling gaat zo in zijn werk
- aan een familie opstelling doet een groep mensen mee, waarvan er één een hulpvraag inbrengt;
- deze maakt zijn/haar hulpvraag (verderop kun je wat voorbeelden van een hulpvraag lezen);
- samen met de begeleider bekijk je welke personen deel uitmaken van jouw hulpvraag;
- op basis daarvan bepaalt de begeleider welke personages opgesteld moeten worden;
- vervolgens kies jij uit de groep aanwezigen iemand die jou representeert;
- daarna kies je mensen uit de groep voor de andere personages die opgesteld moeten worden.

Na het opstellen van de representanten is de taak van de cliënt klaar, deze gaat zitten, kijken en luisteren naar wat er gebeurt. De begeleider leidt de hele opstelling en bevraagt de respresentanten.

Bij een opstelling kijken we naar de cliënt als onderdeel van het geheel. Welke dynamieken vinden er plaats tussen bijvoorbeeld cliënt en de moeder. Wat verandert er als de vader in de opstelling komt? Of een oom of een ander lid dat nauw betrokken is/was bij de familie. We onderzoeken de onderlinge verhoudingen. En we zoeken verstrikkingen waardoor het ssysteem uit balans is geraakt.

Basisregels in een familie opstelling
In een familie opstelling gaan we uit van drie basisprincipes:
1. Alles en iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem.
2. Er is rangorde in het systeem (leeftijd en volgorde van komst van de kinderen, ook pleegkinderen tellen mee).
3. Er is een balans in geven en nemen.
Dit zijn zaken die de begeleider in acht behoort te nemen, jij als cliënt of deelnemer hoef je hier dus niet mee bezig te houden.

Cliënt en representanten leren allemaal
Heel bijzonder is dat de representanten als vanzelf de energie ervaren van de persoon voor wie ze zijn opgesteld, waardoor zij jou inzicht geven in de patronen die in jouw leven spelen. En dus ook inzicht in je hulpvraag.
Hoewel het item van de cliënt wordt uitgewerkt, zal iedere aanwezige, ook zij die niet als representant gekozen zijn, iets leren over zijn of haar eigen situatie en patronen.

Voorbeelden van hulpvragen
Waarom heb ik het gevoel dat ik niet in deze familie hoor? Ben ik in deze familie gekomen om iedereen te leren communiceren? Waar komt mijn onrust vandaan? Waarom doe ik steeds dingen die ik eigenlijk niet wil? Wat maakt dat ik maar niet kan kiezen? Enzovoort enzovoort.

Geschiedenis in een notendop
De grondlegger van het opstellingen werk is de Duitse therapeut Bert Hellinger (*1925). Hij studeerde filosofie, theologie en pedagogiek. In de jaren '70 deed hij een psychoanalytischeopleiding. Hij kwam in aanraking met gezinstherapie waar hij de eertste opstellingen meemaakte. Hellinger ontdekte het belang van de rangordes in families. Hij bekwaamde zich verder in gezinstherapie, trancetherapie en neurolinguistisch programmeren (NLP).

Intussen wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen systemisch werken, zoals familie- en bedrijfsopstellingen ook wel genoemd worden. Onder andere M. Varga von Kibed en U. Francke promoveerden op systemische familie opstellingen.
Najaar 2007 werd de eerste lector, Jürg Thölke, op het gebied van "innovatie van leren in organisaties' in Nederland benoemd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Familie opstellingen wordt ook wel systemisch werk genoemd. In systemisch werk gaat het om de leefwereld van de cliënt en het systeem waartoe hij of zij behoort. Het laat de cliënt zien hoe de mensen in zijn/haar omgeving elkaar betekenis geven. Ook hoe iemand mede bepaald wordt door de ander(en). Er bestaat een grote, onderlinge afhankelijkheid zonder dat de kwaliteit van het individu verloren gaat. Vergelijk het met je lichaam: het bestaat uit aparte onderdelen maar functioneert als geheel.
Er bestaat een diepe onderlinge loyaliteit tussen de leden van het familiesysteem, die voortkomt uit zielsverbondenheid. En er zal altijd sprake zijn van verlangen naar thuiskomen bij wie je hoort, ook al is dit verlangen bijvoorbeeld bedekt met lagen van woede, haat of wrok.

Wil jij een item uitwerken of wil je meedoen aan een familie opstelling? Laat het ons weten contact.