Doel: Defensief en respectvol communiceren.

Geweldloos communiceren

Geweldloos communiceren

Communiceren doen we de hele dag. Het begint zelfs al voor onze geboorte, we zijn er dus flink in geoefend en toch praten we vaak langs elkaar heen, krijgen onenigheid of 'horen' iets anders dan wat gezegd wordt.
Irritatie is het gevolg en kan uitmonden in beëindiging van communiceren, agressieve communicatie of niet meer willen samenwerken. 
De basis van communicatie kennen we allemaal wel, maar hoe voorkom je dan bovenstaande? Daarvoor is de training Geweldloos communiceren.

Doel: Defensief en respectvol communiceren.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 

Na deze training hebben de deelnemers inzicht in het volgende en zijn zij in staat om in de praktijk toe te passen:

Deelnamebedrag: € 495,00 inclusief syllabus, koffie, thee, lunch.
Locatie: De Bilt.

Meer informatie of inschrijven?

 Contact.

Planning.