Partner- en gezinscoaching

Partner- en gezinscoaching

Wat is partnercoaching?

In een relatie gaan we door dalen en beleven we pieken. Dat hangt af van waar je in je leven mee te maken krijgt. Vaak gaat alles voortvarend en goed en soms zijn er perioden die veel van je vragen. Bijvoorbeeld persoonlijke groei, een overlijden of andere situaties waarin het lastiger is om met jezelf of met de ander om te gaan. Kortom: de relatie met uw partner wisselt. 
En dat is prima, want meestal komt het vanzelf weer goed. En voor die ene periode waarin het even niet gaat zoals u wenst, dan zijn wij er om handvatten te geven zodat u samen weer verder kunt. Onze relatiecoaching richt zich vooral op het onderlinge gedrag en communicatie.
Voor de sessies komt u samen naar een van onze locaties.

Wat is gezinscoaching?
Bij gezinscoaching, het woord zegt het al, zijn we er voor het hele gezin. Moeilijk gedrag van een of meer kinderen in het gezin vormt meestal de aanleiding tot gezinscoaching. 
Naast het goed houden van de relatie met uw partner, moet u ook alles met de kinderen in goede banen leiden. We kunnen overal voor naar school, maar een opleiding over hoe u een 
relatie kunt onderhouden en hoe u als vader of moeder uw kinderen moet opvoeden bestaat niet. Wij gaan er van uit dat iedere partner/ouder het beste doet wat binnen zijn of haar 
vermogen ligt en dat het soms anders uitpakt dan je wenst. U ervaart dan een vicieuze cirkel, die maar blijft voortbestaan. Als partners/ouders bent u zo emotioneel bij alles betrokken dat u de opening in de cirkel niet meer kunt vinden. 
Dan zijn wij er op het hele gezin op weg te helpen. Onze gezinscoaching richt zich op observatie van onderlinge verhoudingen en patronen, op gedrag, communicatie en aanpak van de kinderen. Voor de sessies komen wij bij u thuis.


Onze aanpak

Uw hulpvraag en doel is onze leidraad. Daarbij maken we gebruik van een stappenplan en van verschillende technieken. Wij zijn een unieke organisatie die in de praktijk tussen u en andere hulpverlenende instanties in staat. Wij diagnostiseren niet, wel nemen wij diagnoses van andere instellingen en artsen serieus. Wat wij doen, is u in de praktijk ondersteunen, om datgene te helpen veranderen en aanpakken waar u bij u thuis ontevreden of ongelukkig over bent.
We beginnen met een kennismakings- en intakegesprek. Daarna volgen de sessies zelf, zoals wij samen hebben afgesproken tijdens de intake. Hoeveel sessies noodzakelijk zijn, hangt af van uw hulpvraag. Om nog sneller uw doel te bereiken, kunnen we, als u dat wilt, naast de coaching gebruik maken van individuele spiritueeltherapeutische sessies. Zie hieronder onze technieken

Welke technieken gebruikt OrigoCB?

OrigoCB; er gaat een wereld voor je open.

Contact.