Begeleiding bij ernstige ziekten

Psychosociale begeleiding bij o.a. kanker

Psychocosiale begeleiding 
Ja en daar sta je dan. Buiten het ziekenhuis. Net de diagnose 'kanker' gehoord. En alleen al dat woord geeft veel associaties. Vooraf negatieve. "Ik ga dood", "ik wil dat mijn partner/mama/papa dit overleeft", "wat staat me/ons te wachten?", "geef mij die ziekte maar, dan kan ik het dragen voor mijn lief", "dit wordt een rot jaar"....


Bij al deze gedachten glipt er iets tussen je vingers door. Natuurlijk, als je kanker hebt of als een geliefde kanker heeft, dan hoop en wens je vurig dat het goed komt. En dan bedoel je uiteraard: genezen. Gelukkig is de medische wetenschap ver in haar kennis en in haar onderzoek. Velen hebben nog vele levensjaren te beleven na deze ziekte.


Wij bij OrigoCB zeggen: "noem de ziekte bij de naam, bijvoorbeeld kanker, en ga er mee om alsof het een zware griep is". De meeste mensen horen het woord 'kanker' en denken direct aan het einde. Zeer onterecht.

Degene bij wie een levensbedreigende ziekte wordt geconstateerd, heeft heel veel meer keuzes dan hij of zij zelf denkt. Die zullen alleen niet direct inzichtelijk zijn als na de diagnose je wereld in lijkt te storten. Frappant genoeg stort meestal de wereld van de partner, familie en omstanders vaak 'heftiger' in dan die van degene die de ziekte heeft. Zo zei een patiënt met kanker, midden 40 jaar, kaal geworden door de chemo's en een doek om zijn hoofd, tegen ons: "het is erger voor de mensen om mij heen dan voor mijzelf".

Er is veel wat de zieke zelf kan doen
Als patiënt met kanker of een andere levensbedreigende ziekte heb je enorm veel zelf in de hand en wij helpen je graag die keuzes (in) te zien. Daarbij zijn we een luisterend oor in moeilijke tijden. Niet alleen voor jou, ook voor je familie en je dierbaren. Ieder maakt zijn eigen (rouw)proces door en heeft er baat bij als er geluisterd wordt. Tips te krijgen hoe er mee om te gaan, er mee te leven en wat de weg naar herstel kan zijn. Wij steunen jou en je familie daar graag bij. 

Psychosociale begeleiding
Nu eerst iets over Carl Simonton, een gerenommeerd radioloog die in Amerika aanzien geniet en alom gerespecteerd wordt in zijn behandelwijze door de reguliere oncologen. Grondlegger van deze vorm van psychosociale begeleiding.

Simonton is een getraind radioloog en geneesheerdirecteur van het kankerinstituut in Texas, Amerika. Een man die kanker behandelt door middel van bestraling zoals dat in elk groot kankercentrum gebeurt, ook in Nederland. Samen met zijn vrouw, die psychotherapeute is, geeft hij een nieuwe dimensie aan zijn werk waardoor de resultaten met sprongen beter worden: Simontontherapie, waarover zij in 1983 een boek publiceerden:

Simontontherapie is het inschakelen van je geest bij de bestrijding van de kanker in je lichaam. Een methode die berust op erkend wetenschappelijk onderzoek. Een methode die niet wil concurreren met de lichamelijke behandeling maar die juist erkent en er mee wil samenwerken.

Enkele fragmenten uit zijn boek om duidelijk te maken waarop deze therapie is gebasseerd en wat ze inhoudt:
" Het biofeedbackonderzoek levert voor het eerst de medische aantoonbare aanwijzing dat de menselijke geest niet alleen ziektes kan veroorzaken maar ze ook kan helpen opheffen.
Men kan het lichaam niet langer zien als iets waarvan men de onderdelen 'door de fabriek' kan laten vervangen. In plaats daarvan zien we tegenwoordig lichaam en geest als geïntegreerd systeem.
Het uitgangspunt dat de gehele persoon gemobiliseerd moet worden zorgt ervoor en vereist zelfs dat de patiënt actief deelneemt aan het overwinnen van kanker en andere ziektes. De grenzen van de verantwoordelijkheid van de patiënt strekken zich veel verder uit dan zijn gang naar een arts die hem wel weer beter zal maken.


Er bestaat een verband tussen stress en ziekte. Dit is reeds voldoende aangetoond aan de hand van dierexperimenten. Onze vecht- en vluchtreactie wordt dagelijks ondermijnd omdat dergelijke reacties niet sociaal geaccepteerd zijn. Als er niet alsnog een fysiologische ontlading plaats kan vinden leidt het tot chronische stress. 
Chronische stress wordt veroorzaakt door emotionele stress en dit leidt tot onderdrukking van het natuurlijk afweersysteem. Dit kan leiden tot verhoogde productie van abnormale cellen juist op het moment dat het vermogen van het lichaam om deze cellen te vernietigen op zijn kleinst is.


Geestelijk lijden heeft de grootste invloed bij het ontstaan van kanker. De medische wetenschap heeft haar interesse hierin verloren door de goede resultaten met lichaamsgerichte behandelingen. Dit versterkt hun standpunt dat lichamelijke kwalen aangepakt kunnen worden met lichamelijke behandelmethoden. Aangetoond is echter ook dat de manier waarop iemand met stress en spanning omgaat de weg tot de verhoging van abnormale celgroei vrij maakt. Vaak hebben patiënten met kanker in hun jeugd al gekozen voor bepaalde (overlevings)strategieën, die hen nu tegenwerken. Bij het gezond blijven is de mate waarin iemand zijn emoties kan ontladen van essentieel belang evenals het hebben van een eigen identiteit en het vermijden van de slachtofferrol. Als je onderkent dat je aandeel hebt gehad in het ontstaan van je ziekte, kun je ook het aandeel van het herkrijgen van je gezondheid erkennen.

Voorspellingen die zichzelf waarmaken; we verwachten dat er iets zal gebeuren en gaan ons vervolgens zodanig gedragen dat de kans dat de voorspelling uitkomt groter wordt. Wat dan bewijst dat de oorspronkelijke verwachting juist was. Met een pessimistische instelling, en zonder hoop, voorkom je wellicht teleurstellingen maar wordt de weg ook vrijgemaakt voor negatieve resultaten. Het is goed om kritisch stil te staan bij wat Simontontherapie kan betekenen: veranderen van negatieve denkbeelden begint met het bewust worden van de invloed die bepaalde denkbeelden op allerlei terreinen van uw dagelijks leven uitoefenen. Onderkennen 
dat je je eigen houding kunt beïnvloeden, openstaan en ontvankelijk zijn voor een andere, positieve, levensvisie met hoop.


Psychologische stress levert depressiviteit en wanhoop. Als je door in je jeugd opgelegde leefregels daar niet mee kunt omgaan heeft dat, in combinatie met de stress, negatieve invloed op het hormonale systeem en dus ook op je immuunsysteem. Dit verzwakt en maakt de weg voor verhoogde groei van abnormale cellen mogelijk. 
Door psychische interventie is dit proces omkeerbaar. (Daadwerkelijk!) geloof in eigen mogelijkheden tot herstel en herziene beslissingen leiden tot hoop en toekomstverwachting. Dit versterkt de levenswil. Tezamen heeft dit een gunstige invloed op het herstel van het hormonale- en immunologisch systeem, waardoor de weg naar het genezingsproces wordt vrijgemaakt. "


Tot zover over Simonton, nu de vertaling naar de praktijk van OrigoCB
Gedurende de behandeling tegen kanker en ook nog daarna doorlopen we alle stappen van deze therapievorm. Wat is daarbij belangrijk? Dat wij luisteren, dat we samen van gedachten wisselen, dat we jou hoop geven en handvatten om het heft in eigen handen te nemen. Maar wat we ook willen weten is wanneer jouw kankercellen begonnen te groeien. We gaan dus op zoek naar de oorzaak en de verwerking daarvan. We doen dat door te werken met: gesprekken; voorlichting over de therapie, per keer een keuze van therapievorm; tips over welke boeken je kunt lezen; ontspanning en visualisaties; lichaamsbeweging (waar mogelijk in overleg met de fysiotherapeut); loskomen van wrok en schuldgevoel; de zingeving van je ziekte; innerlijke gids. 

Verwerking = de weg naar genezing

Kosten
Dit is maatwerk en hangt af van de boehoefte van de zieke en zijn of haar omgeving. Daarom is een intake/adviesgesprek van een uur eerst belangrijk. Zie tarieven.
Onze ervaring is dat het het meest handig is om het grootste deel van het traject ineens te betalen. Daarbij gaan wij uit van persoonlijke gesprekken en interventies (verwerkingstherapie), Bachbloesemremedies, praktische adviezen en ook (telefoon)gesprekken met de familie. Al met al ook gezinscoaching in deze moeilijke tijd. Meegaan met de patiënt naar het ziekenhuis voor onderzoek of uitslagen behoort ook tot de mogelijkheden.

Bel of mail gerust voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.