Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding

Sterven is iets waar we ons in het algemeen liever niet mee bezig houden. Maar ja ...
Totdat jijzelf of een dierbare een levensbedreigende ziekte heeft en misschien wel gaat sterven. Afscheid nemen van het leven, van dierbaren. Het is een zware opgave. Het roept veel vragen op. En vaak boosheid en verdriet, angst ook, soms zelfs vreugde. 

De emoties die daardoor loskomen zijn vaak overweldigend. Gedachten malen door je hoofd en je voelt je verdwaald. In ons leven leerden we deze gevoelens in te slikken, maar juist nu is het enorm belangrijk om gevoelens te uiten en deze te laten komen zoals ze komen.
 
Ziek zijn en sterven is niet iets dat ons overkomt, het is iets dat zich in ons afspeelt. Iedere fase in het rouw- of stervensproces heeft zijn nut. In gesprek met de Spiritueeltherapeut komen zingevingsvragen aan de orde als: waarom word je ziek, wat betekent dat voor jou, voor je naasten, wat wil de ziekte je leren, wat kun je er mee, welke boodschap geeft het, enzovoort.

Spiritueeltherapeut? Wat is dat?
Een Spiritueeltherapeut is iemand die door kennis, vaardigheden en spirituele ontwikkeling in staat is het levensproces van de cliënt te doorzien en op adequate en ondersteunende wijze hierop te reageren.Ook is hij in staat het persoonlijke energieveld van de cliënt
te interpreteren en te beïnvloeden. Antwoorden op duizenden vragen en
gevoelens dus, juist in deze periode.

Spiritualiteit, wat houdt dat in?
Spiritualiteit is de houding waarin je bewust bent dat je op zoek bent naar zingeving. Spiritualiteit is in ons woordenboek Van Dale omschreven als zingeving. Hierdoor kan een veranderingsproces van binnenuit in gang gezet worden. Spiritualiteit helpt je in de dagelijkse problemen in een ruimer perspectief te plaatsen, en de diepste zin en bedoeling in je leven te ontdekken. Hierdoor kun je de kwaliteit van je leven verbeteren.

Informatie of afspraak maken?

Bel of mail erust! Contact.