zicht op eigen handelen én dat van anderen

Enneagram persoonlijkheidstypen

Training Enneagram persoonlijkheidstypen:

 zicht op eigen handelen én dat van anderen

Hoe breng je medewerkers inzicht in het eigen functioneren en handelen, en leer je ze begrip krijgen voor collega's? Hoe vorm je een groep werknemers tot een team dat goed samenwerkt en sterk is in onderlinge communicatie? De training 'Enneagram persoonlijkheidstypen' is hét middel. Ook om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten.

Iedere werknemer heeft zijn eigen persoonlijkheidstype, bijvoorbeeld dat van de waarnemer, de loyalist of de perfectionist. Wie van zichzelf weet welk persoonlijkheidstype op hem van toepassing is, wordt zich bewust van de manier waarop hij reageert en waarom. Krijg je dat als groep van elkaar in beeld, dan zorgt dat voor meer begrip en betere samenwerking als daadwerkelijk een team.

Enneagram betekent in het Nederlands 'een groep van negen figuren'. Deze negen figuren, zijn geplaatst in een hexagram (zie afbeelding) dat uitbeeldt hoe deze persoonlijkheidstypen zich tot elkaar verhouden. Het geeft inzicht in het eigen gedrag, maar legt ook uit waarom medewerkers en klanten op een bepaalde manier op elkaar reageren.

De training is bijzonder geschikt als teambuildingsactiviteit.

Op het programma staat onder meer: 

Dit levert de training deelnemers op:  

Wilt u de training met alleen uw team volgen, bijvoorbeeld in het kader van teambuilding, laat het ons weten. Ook op uw locatie is mogelijk.

Meer informatie contact.